Alivia Kreftforsikring
Trygghet dersom du skulle bli rammet av kreft

Alivia Kreftforsikring kompletterer den offentlige kreftbehandlingen og sikrer at flere får rett diagnose og rett behandling innen garantert tid. Forsikringen sikrer best mulige behandling dersom du rammes av kreft. 

Norge får 37 000 personer kreft hvert år. I følge beregninger fra Kreftregisteret vil antall krefttilfeller i Norge øke med 42% for menn og 27% for kvinner fram mot 2030. Kreft er en komplisert sykdom som er svært vanskelig å diagnostisere og behandle. Derfor starter Alivia alltid med en ny og uavhengig vurdering - en Second Opinion.

Avhengig av kreftdiagnosen, så velger Alivias medisinske team, hvor det også inngår internasjonalt anerkjente ledende krefteksperter, den mest egnede kreftspesialisten for den aktuelle kreftdiagnosen. Pasienten vil alltid få en skriftlig og muntlig tilbakemelding fra den behandlende lege.

Alle pasienter får en personlig medisinsk koordinator, som sammen med Alivias medisinske team følger pasienten uavhengig om behandlingen skjer på offentlig eller privat sykehus. Når behandlingen ikke kan gis innen fastsatte behandlingstider, vil pasienten få tilbud om behandling på noen av Alivias utvalgte sykehus innen EU, og som er spesialister på det aktuelle krefttilfellet. 

Med Alivias Kreftforsikring skal man kjenne seg trygg på at man får de beste forutsetninger i kampen mot sykdommen.

Dette inngår:

• Second Opinion – en uavhengig medisinsk vurdering av diagnose og
   behandling.
• En medisinsk koordinator som bistår i kontakten ved behandling og     hjelper til gjennom alle steg i behandlingen.
• Etter behov, avansert diagnostisk teknologi for å identifisere og
   individ-tilpasse kreftbehandlingen.
• Spesialist- og sykehusbehandling innen EU når pasienten ikke får
   behandling til rett tid, eller at det finnes en passende, internasjonalt
   godkjent behandling, som ikke gis i Norge.
• Reisekostnader og losji for pasient samt følge, ved behandling på
   annet sted.
• Psykologbistand for pasient og nærstående.
• Hjelp i hjemmet.
• Alivia CancerPrevention – En forebyggende tjeneste som hjelper deg
  til å få oversikt av hvorledes du kan forandre dine påvirkbare
  risikofaktorer.

Du kan lese mer om Alivia Kreftforsikring her:

Kontakt oss tlf: 22 120 130

Skriv inn e-post og vi tar kontakt Send
.