Selskaper som driver virksomhet i Norge må ha skattetrekkskonto. Det må derfor opprettes en særskilt konto hvor det enkelte forskuddstrekk overføres. Imidlertid åpner skattebetalingsloven (§ 5-12) for at arbeidsgiver kan stille garanti som et alternativ.

Ved å stille garanti kan selskapet frigjøre kapital, samt at man vil spare administrasjonsarbeid. Skattetrekksgarantien er godkjent av kemnerkontorene som sikring av trekkansvar.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om denne type garanti, som vi nå formidler til solide selskaper.

.