Dersom du ønsker å melde inn en skade, gjøres dette ved å sende inn et skademeldingsskjema som du vil finne nedenfor for de enkelte typer av personforsikringer. Når du fyller ut skademeldingsskjema, er det viktig at du gir en detaljert beskrivelse.

Viktig ved sykelønn: Ved 100% sykemelding ut over karenstiden, må en kopi av alle sykemeldinger samt dokumentasjon på inntekt vedlegges. Som dokumentasjon på inntekt regnes f.eks. kopi av lønnsslipp eller lønns- og trekkoppgave fra siste år.

Alle opplysninger blir behandlet fortrolig

SKADESKJEMA:

.