Verden står ovenfor stadig større utfordringer - som kan gjøre både reise og opphold vanskelig.

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og det er bedriftens ansvar å sørge for at de er trygt og godt ivaretatt under hele reisen.

 Vår reiseforsikring fra AIG kan inkludere:

  • Kan dekke både tjeneste- og fritidsreiser.

  • Reisevarighet -Inntil 365 dager for tjenestereise og 100 dager på fritidsreiser.

  • Ulykkesdekning - En omfattende dekning som inkluderer dekning for psykologisk førstehjelp, benbrudd, brannskader og kompensasjon for ulike sykehusinnleggelser.

  • Bred dekning for familien - Barn av den ansatte og/eller dennes ektefelle/samboer /registrert partner. Dekningen opphører ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 21 år.  

  • Skadebehandling - Tilgang til lokale og erfarne skadebehandlere.

  • Global dekning - Forsikringen gjelder for reiser i hele verden fra du forlater hjemmet eller jobben.

 

.